joi, 11 septembrie 2014

Septembrie, 2014, File de jurnal, 7.

Septembrie, 2014, File de jurnal, 7.

( continuare )

Trup ... Inimă ...  

Inima ... Tot principiu feminin. Aici se produce nașterea imaculată în om. Inima curată, ca și Pământul, devine prin dragoste la rândul ei pururea Fecioară și Mamă. Aceleași caracteristici. Același tipar. Iubește pe toți cu aceeași dragoste. Se dă tuturor, dar în curățenie, rămânând neschimbată. Când Duhul Fiului trimis de Dumnezeu-Tatăl, îmbrățișează o astfel de inimă, pururea fecioară, o inimă curată, are loc nunta regală și nașterea Ființei. A lui Hristos. Inima este Maica noastră și a Domnului, Trupul ... Pământul în care rodește bobul de grâu ...

Numai în același sens ezoteric pot înțelege pe gnosticii creștini de la începuturile creștinismului, cu a lor " Fecioară "  , dar în același timp și " Curva curvelor ".  Nu este vorba numai de preschimbarea firii umane, ca la Sfântul Ioan Gură de Aur . 

" Dumnezeu și-a dorit pentru sine o desfrânată. Da, o desfrânată ! Despre firea noastră omenească vorbesc. El era Înalt, ea umilă. Înalt nu ca statură, ci ca fire. Întru totul curat era, ființa Lui, neprihanită, iar firea Lui, fără de stricăciune.[...] El atât de mare și preaînalt, Și-a dorit pentru Sine o desfrânată. De ce? Pentru ca să o schimbe din desfrânată în fecioară. [...] Fiică a demonilor era deci mai înainte, fiica a pământului, nevrednică și pentru pământ. Acum devine fiică a Împaratului. Și aceasta pentru ca așa hotărea Cel ce o iubea așa de mult. Pentru că cel ce iubește nu se intereseaza de purtarea celuilalt. Cel ce iubește nu vede lipsa de frumusețe. De aceea se numește dragoste, pentru că iubește și ceea ce este urât. Așa a făcut Hristos. A văzut o urâciune, S-a umplut de dragoste pentru ea și a înnoit-o a făcut din ea ființa nouă. "  zice Sfântul Ioan Gură de Aur (1).

Aici, accept întru totul ce spune acesta, dar merg și mai departe, spre noi înțelesuri. Tâlharul de pe cruce dobândește Împărăția într-o clipă, prin transmutarea  inimii sale. "  Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniți, Îl hulea ... [...] Și celălalt, răspunzând îl certa ...[...] Și zicea lui Iisus : Pomenește-mă Doamne, când vei veni în Împărăția Ta. "  ( Luca, 39-42 ) . Pentru că ni se cere foarte clar o schimbare a veșmintelor pentru a ne uni cu Hristos. Tâlharul cu inima bună a crezut în Hristos și a făcut cu fapta voia Tatălui. "  Că aceasta este voia Tatălui Meu, ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi. " ( Ioan, 6,40 ).

Hristos ne-a iubit pe toți, așa cum suntem prin firea trupului pământesc, cel care poartă păcatul originar. El a văzut lumina din noi și ne-a dat iubirea care să preschimbe totul. Nu numai firea, ci și "trupul.

Iar și iar, călătorind cu înțelesul pe un alt nivel și mai înalt, vedem Noul Adam, Ființa,  care se va naște purtând de data aceasta cu "trupduhovnicesc, duh dătător de viață.
"  Precum și este scris : Făcutu-sa omul cel dintîi, Adam, cu suflet viu; iar Adam cel de pe urmă cu duh dătător de viață. "  ( 1, Corinteni, 15,45 ).
Trup curat, trup de lumină ... " Sînt și trupuri cerești și trupuri pământești; dar alta este slava celor cerești și alta a celor pământești. "  ( 1, Corinteni, 15,40 ).

"  La început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. "  ( Facerea, 1,1 ). Masculin ... Feminin ... Tot ce se naște e de la început și masculin și feminin.

"  Și am văzut cer nou și pământ nou. Căci cerul cel dintâi și pământul cel dintîi au trecut ... "  ( Apocalipsa, 21,1 ). 

În loc de epilog ... Din nou : Feminin ... Pământul, apoi Trupul, apoi Inima, dăruindu-se tuturor, prin dragoste, fiind a tuturor. Neschimbată în timp, mereu curată, Ea este astfel și  Mireasă și Fecioară și Mamă. " Cât de frumoasă ești tu, draga mea, și fără nici o pată. "  ( Cântarea Cântărilor, 4,7 ).
Trupul preacurat al luminii, îmbrățișat în Duh, prin iubire, născând pe fiii Luminii.
"  Să fie lumină. "  ( Facerea, 1,3 ).
Începutul și sfârșitul ... Hristos, Lumina Lumii, și noi ai Lui.

Aceasta este puterea Dragostei și puterea principiului feminin.
          Și aceasta e cheia pe care v-o ofer : Feminin- Negru- Pământul - Trupul- Inima- Fecioara- Mama - ... - Ea.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu