duminică, 31 august 2014

August, 2014, File de jurnal, 5.

August, 2014, File de jurnal, 6.

Masculin și Feminin. Cei doi șerpi îmblânziți de pe caduceul lui Hermes. Înlănțuiți și totodată eliberați. Separați și în același timp contopiți. Unul în Una și Una în Unul, fiind Unitate. Bipolaritatea omului scindat se destramă sub puterea iubirii, refăcând monadic Noul Adam. Androginul. Purtând coroana Omului-zeu.

Aceste două principii ... Există o atracție fatală între ele. Sunt făcute să zămislească.  Neîmblânzite însă, masculin și feminin, caută să se devoreze unul pe celălalt, într-o luptă sălbatică de a rămâne numai unul. Un exercițiu de imaginație, privind spre om. Masculin dus la extrem. Numai unul ! Monstrul rece. Feminin la extrem. Numai una ! Monstrul fierbinte.

          Doar Iubirea e singura care îi poate îmblânzi și stăpâni. Androginie. Și atunci nu se mai devorează. Se caută unul pe celălalt. Se jertfesc unul altuia. Se sprijină unul pe altul. Și paradoxal, devin fiecare în parte celălalt, într-un dans sinusoidal al vieții. Sex transcendental  și transmutare. Tantra-Yoga. Shiva îmbrățișând-o pe Shakti.

" Tu, o, adorată Zeiţă (DEVI), fermecătoare precum o divină minune, îi spune SHIVA lui SHAKTI sau Zeiţă în MAHANIRVANATANTRA, Tu, şi numai tu eşti veritabila şi uluitoarea mea formă ce se manifestă în cicluri şi eoni ! Nu există nici o diferenţă între Tine şi Mine. " ( Mircea Eliade, Introducere în tantrismul secret )

El devine Ea, Ea devine El, printr-o alchimie sacră. Obținerea pietrei filozofale.  Lapis philosophorum, în arabă: El Iksir . Elixirul, cel care transformă metalul inferior în aur, cel care ne dă tinerețea veșnică.  Taijitu, motivul oriental Ying-Yang . Sau ca în electromagnetism. Electricitatea generează câmp magnetic, câmpul magnetic generează electricitate. Dar e nevoie pentru asta de mișcare. De rotire sacră întru îmbrățișare. De nuntă ! Shakespeare, Furtuna. Un citat tare drag mie.  
" Întâlnire / A două mari iubiri ! Pogoare harul  / Spre-această-nfiripare ! "

Există un vechi dicton creștin, care arată contopirea dintre omul mistic și Dumnezeul Cel adorat : " Eu sunt Tu/ Și Tu sunt eu". Sau ca în povestioara sufi a lui Rumi : 

"  Veni un om și bătu la ușa Mult Iubitului.
    O voce îi răspunse și întrebă " Cine-i acolo ? "
    Îndrăgostitul spuse " Sunt eu . "
 " Atunci pleacă ", veni răspunsul dinăuntru,
 " Nu e loc aici pentru tine și mine. "
   Apoi, îndrăgostitul sosi a doua oară,
   Ciocăni din nou și vocea întrebă " Cine-i acolo ? "
   Și acesta răspunse " Ești tu . "
 " Intră"  , spuse vocea, " căci eu sunt înăuntru . "

          La fel se întâmplă și atunci când Masculinul se unește în har cu Femininul, dând naștere copilului divin. Oul primordial, din care va răsări Noul Ierusalim.

” Căci El este pacea noastră, El care a făcut din cele două – una, surpând peretele din mijloc al despărțiturii .
Desființând vrăjmășia în trupul Său , legea poruncilor și învățăturile ei, ca, întru Sine, pe cei doi să-i zidească într-un singur om nou și să întemeieze pacea,
Și să-i împace cu Dumnezeu pe amândoi, uniți într-un trup, prin cruce, omorând prin ea vrăjmășia. ” ( Efeseni 1-2, 14-16 ).  

Sau poate mai explicit ... Evanghelia după Toma -  Unificarea primordială (37, 20-35 ) :

 „ Iisus le-a spus : „ Când veți face din doi,unul, și când veți face ce este înlăuntru la fel cu ce este în afară, și ce este afară asemenea cu ce este înlăuntru, ce este sus precum ce este jos și când veți face bărbatul și femeia unul și același lucru, în așa chip încât bărbatul nu va mai fi bărbat și nici femeia femeie, și veți obișnui să puneți un ochi în locul unui ochi, o mână în locul unei mâini, un picior în locul unui picior și un chip în locul unui chip, atunci veți intra întru Împărăție .” ”

          Androginia nu înseamnă doar fuziune, ci nașterea unei noi ființe. Doi în unul, prin harul Duhului și prin iubire.

Tabloul lui Leonardo da Vinci reprezentând pe Sfântul Ioan Botezătorul, mi se pare cel puțin ca mesaj, la fel de important ca surâsul Giocondei. Acolo nu este altceva decât un androgin, care arată cu degetul îndreptat spre înalt, calea : androginia, prin Cruce, spre Împărăție. Asta e ce trebuie făcut .
Din întuneric, radiind ... spre lumină ... sfumato ( amestecat ) ... tehnica picturală a Maestrului Leonardo.

Sf. Ioan Botezătorul de Leonardo da VinciNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu