sâmbătă, 24 noiembrie 2012

Maestrul, supranumit Cel fără nume , 34LV.                   Viul

Unul din discipoli îl întrebă pe Maestru :

-          Maestre, nu aș vrea să înțeleg altfel Viul, decât așa cum ne vorbiți despre El . Ce este Viul pe care-L pomeniți ?
-         Viul ?! Viul nu se gândește, dacă vrei să-L cunoști . Întotdeauna gândindu-L, va fi incomplet, fiindcă doar o parte se lasă cunoscut minții . El, mai ales, se simte . Se simte cu toată ființa ta . Calea pe care vreau eu să pășiți este chiar simțirea acestui Viu . Această simțire nu poate veni decât din El, prin contopirea în El . Această stare trebuie căutată . Eu aș putea spune doar atât : El este Divinul din noi, pentru că El se manifestă în tot Universul ;  El este însăși existența, atemporalul din tot temporalul creat, non- născutul, energia non-spațiului, cea care creează, neschimbată fiind, toate formele și ființarea ; El este păstrătorul Universului, fiindcă în toate stă Legea Lui ; El este Totul, care îmbrățișează tot, Izvorul, Cel care izvorăște de nicăieri, prin El însuși, Cel cu care se mișcă toate lucrurile . Toate astea sunt cuvinte, și cuvintele pot continua la nesfârșit, fiindcă  Viul e nesfârșit, dar după cum ți-am mai spus , cuvintele sunt rodul cunoașterii Lui limitate, la nivelul minții . Când vei fi una cu El, vei simți și ceea ce nici un maestru nu-ți poate descrie prin cuvinte. Abia această parte este cea mai importantă, pentru că din ea te vei naște tu, descoperind ceea ce ești tu . Altfel nu . Asta este Calea și pe această cale vor fi numai ochii tăi, mintea ta și mai ales inima ta .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu