joi, 18 octombrie 2012

Maestrul, supranumit Cel fără nume, 15XXVII.                   Bolul sau a fi și a nu fi

Maestrul își adună discipolii și se așezară cu toții în fața unui bol .

Maestrul îi întrebă :
-         Acest bol este plin sau gol ?
Discipolii îi răspunseră :
-         E gol, Maestre . Ce întrebare e asta ?
-         Dacă e gol, atunci aerul unde este ?
Fâstâciți, discipolii răspunseră :
-         E plin Maestre .
-         Dacă e plin, de ce voi l-ați văzut gol ?

Pentru că nu primi nici un răspuns , Maestrul le zise :

-         Există o stare, în care ceva primește altceva, precum bolul, aerul . Eu numesc starea aceasta vidul plin . Există și nu există în același timp, după cum pare gol, dar e plin în același timp . În starea aceasta, voi vedeți un singur ceva : goliciunea ! Când veți înțelege starea aceasta, îi veți putea simți și perechea .
Deocamdată atât . Meditați cu grijă la asta ... Fără înțelegerea ei, nu veți putea înțelege apoi, cum pot fi doi, unul .
XXVIII.                Despre greșeli

Un discipol îl întrebă pe Maestru :
-         Cum putem face să evităm greșelile, să nu mai greșim ?

Maestrul râse :
-         De ce să le evitați ? Nu puteți câștiga fără luptă ! Aveți voie o încercare pentru fiecare greșeală . Abia a repeta o greșeală, însemnă a greși .

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu